This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish.

 1. Perimetrul de desfășurare

Perimetrul de desfășurare a  ProEtnica 2019 -  Festival Intercultural Sighișoara este cel aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 120/ 26.06.2019.

 

1.1. Piața Cetății:
- Programul artistic pe scena principală și programul interactiv cu publicul cu următorul program:

Miercuri, 21.08.2019

15:00 – 23:00

Joi, 22.08.2019

15:00 – 23:00

Vineri, 23.08.2019

15:00 – 23:00

Sâmbătă, 24.08.2019

10:00 – 23:00

Duminica, 25.08.2019

11:00 – 23:00


- Târgul meșteșugarilor și activităţi comerciale, zilnic orele 10:00 – 23:00

 

1.2. Piața Muzeului
- Târgul ProEtnica și activităţi comerciale,  zilnic orele 10:00 – 23:00
- Workshop-uri oferite de Organizațiile Minorităților Naţionale;
- Standurile de prezentare ale organizaților participante,  zilnic orele 10:00 – 23:00

1.3. Strada Școlii:
- Târgul Meșteșugarilor și activităţi comerciale.

1.4. Strada Bastionului:
- Servicii de catering pentru participanţi.

1.5. Sala Mare și Sala Mică a primăriei:
- Secțiunea științifico-culturală.


1.6. Turnul Fierarilor:

- Expoziții artistice şi salon literar.

 

1.7. Centrul Naţional de Informare Turistică:

- Expoziția de arte vizuale şi decorative din partea unor artiști contemporani din rândul minorităților
naționale, zilnic, orele 10:00 –18:00.

 

 

 

 

2. Reguli de participare la târgul ProEtnica și de comercializare a produselor

 

2.1. Obținerea acordului de participare din partea organizatorului

Organizatorul festivalului, Asociația Centrul Educațional Interetnic pentru Tineret, eliberează comercianților considerați eligibili, în scris, pe baza unei solicitări, un acord de participare la Festivalul Intercultural Sighișoara - ProEtnica 2019. Solicitarea trebuie să conțină:

- o listă detaliată a produselor comercializate de către solicitant și

- cel puțin o fotografie a standului.

Solicitarea se depune la sediul organizatorului  pe Str. Bastionului 4 – 6, Sighișoara sau se trimite prin e-mail la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

 

2.2. Obținerea spațiului public pentru comerț

Municipiul Sighișoara percepe comercianților care vor desfăşura activităţi de comerț sau prestări de servicii în cadrul festivalului ProEtnica 2019, următoarele taxe pentru ocuparea domeniului public stabilite conform Hotărârii Consiliului Local Sighișoara nr. 267/20.12.2018, anexa 8.

a.) Alimentaţie publică cu băuturi alcoolice

50  lei/mp/zi

b.) Alimentaţie publică fără băuturi alcoolice

30  lei/mp/zi

c.) Produse de artizanat, artă

25  lei/mp/zi

d.) Produse industriale

35  lei/mp/zi

e.) Terase

6  lei/mp/zi

 

Atenţie: Dacă folosiţi un cort de 3m x 3m veţi achita taxa pentru 9 mp!!!!

 

De asemenea, la taxele de închiriere se vor adăuga cheltuieli de regie, însemnând:

 • Taxă de salubritate, în valoare de 8 lei/zi, însemnând închiriere recipient gunoi şi colectare;
 • Taxă de energie electrică (montare dispozitiv şi consum diferenţiat în funcţie de nr. de prize), în cuantum de 19 lei/zi pentru o priză.

 

Aceste taxe se achită la casieria Municipiului Sighișoara, respectând următorul program:

Marţi, 20.08.2019

Miercuri, 21.08.2019

Joi, 22.08.2019

vineri, 23.08.2019

Orele 08:00 – 15:00

 

2.3. Obținerea autorizației de funcționare

Comercianții care doresc să participe la evenimentul ProEtnica 2019 sunt obligați să obţină autorizaţia de funcţionare eliberată de către compartimentul de specialitate din cadrul Municipiului Sighișoara.

 

2.3.1. Acte necesare în vederea autorizării:

- Certificat de înmatriculare  eliberat de către Oficiul Registrului Comerțului;

- Certificatul constatator eliberat de către Oficiul Registrului Comerțului, care trebuie să cuprindă activităţile desfăşurate de către agentul economic conform codului CAEN;

- După caz, autorizaţiile și avizele prevăzute de lege (autorizație/aviz: sanitară, sanitar-veterinară), pentru cei cu alimentație publică şi comerț cu produse alimentare.

 

2.4. Reguli de bună desfășurare a Târgului ProEtnica

2.4.1. Este interzisă desfăşurarea oricăror activităţi de comerț sau de prestări servicii de către comercianții cărora organizatorul evenimentului le permite participarea la acesta fără îndeplinirea cumulativă a condițiilor prevăzute mai sus, din prezenta, sens în care vor fi aplicate dispoziţiile legale.

2.4.2.  Comercianții vor avea dreptul de a comercializa exclusiv produsele stabilite la încheierea acordului cu Asociaţia Centrul Educațional Interetnic pentru Tineret Sighișoara.

2.4.3 Autorizaţia de funcţionare și lista de produse permise spre comercializare vor fi în mod obligatoriu afişate la loc vizibil pe fiecare tarabă sau loc de vânzare.

2.4.4. Băuturile se vor servi în recipiente din plastic;

2.4.5. Se interzice instalarea de grătare;

2.4.6. Nu se vor comercializa niciun fel de obiecte de plastic: jucării, baloane, brățări luminoase etc;

2.4.7.  Sunt interzise jocurile de noroc gen "roata norocului", "alba neagra" etc.;

2.4.8.  Se interzic generatoarele de curent mobile.

2.4.9. Echipele de pază și ordine vor ridica standurile tuturor celor care nu au autorizație sau nu respectă condiţiile prevăzute în prezentul Regulament sau în documentele justificative care atestă participarea la festival și vor sancționa persoanele în cauză conform O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, republicată cu modificările și completările ulterioare.

 

Activitatea de comerț se va desfășura în următoarele zone din perimetrul de desfășurare a festivalului:

 • Alimentație publică: Piața Muzeului, Piața Cetății.
 • Artizanat, produse industriale: Piața Muzeului, Strada Școlii.

În perioada 21. – 25. August 2019, în perimetrul de desfășurare a festivalului, activitatea de comerț se va desfășura între orele 10.00 și 24.00.

 

 1. ORDINE PUBLICĂ

Liniștea, ordinea publică, asistența medicală și măsurile de prevenire și stingere a incendiilor în perimetrul de desfășurare a festivalului vor fi asigurate de către organizator, astfel încât să se asigure paza și securitatea participanților și a spațiilor comune.

În acest sens, se va constitui o Comisie de organizare, formată din salariați ai Municipiului Sighișoara, care împreună cu Brigada Mobilă de Jandarmi, Poliția Municipiului Sighișoara, Serviciul Public Poliția Locală, ISU Horea al Județului Mureș – Detașamentul de Pompieri Sighișoara, firma specializată de pază și protecţie și firma pentru prestarea de servicii medicale, va întocmi Planul unic de asigurare a măsurilor de organizare și desfășurare în bune condiţii a Festivalului ProEtnica – Festival Intercultural Sighișoara, în perioada 21 – 25 august 2019.

Ordinea publică se asigură prin patrulare la toate obiectivele din perimetrul de desfășurare. Ordinea publicului în proximitatea scenelor se asigură de firma de pază și protecţie.

Prevenirea și stingerea incendiilor se asigură prin patrulare la toate obiectivele din perimetrul de desfășurare.

Asistența medicală se asigură prin instalarea unui punct de prim ajutor în perimetrul Cetății.

Demontarea standurilor/ eliberarea suprafeței de teren închiriată se va face doar după închiderea oficială a festivalului.

În timpul programului artistic al festivalului comercianților le este interzis să difuzeze muzică, de asemenea, în timpul pauzelor tehnice se va difuza doar muzică cu specific etnic, la un volum sonor astfel încât să fie evitată poluarea fonică.

 

 1. Accesul auto

Traficului de autovehicule spre Piața Cetății este interzis pe începând de miercuri, 21.08.2019, orele 12:00 până duminică 25.08.2019, orele 00:00.

Accesul cu autovehicule în Cetatea Sighișoara se va face pe strada Zidul Cetății la stânga și la dreapta, imediat după Turnul Croitorilor.

 

 1. Parcarea autovehiculelor

Riveranii vor parca autovehiculele proprietate personală sau ale societății comerciale în afara perimetrului de desfășurare a festivalului sus menţionat.

Comercianții autorizați să desfășoare activitatea în perimetrul de desfășurare a festivalului vor fi dirijați pentru parcarea autoturismelor în orașul de jos.

Pe perioada Festivalului  parcarea autovehiculelor este interzisă în perimetrul de desfășurare.

 

 

 

 1. CURĂŢENIE

Activitatea de salubrizare va fi executată de SC Schuster Ecosal S.R.L. Colectarea deșeurilor produse de agenții economici și de persoanele fizice care vor deţine standuri pe domeniul public se va face în bateri de 4 pubele ecologice de 240 l  și în pubele individuale de 120 l.

Măturatul manual al perimetrului de desfășurare al evenimentului, spălarea străzilor, golirea containerelor se va face între orele 03.00 și 08.00. Întreţinerea curăţeniei se va face pe toată perioada de desfășurare a evenimentului de către S.C. Schuster Ecosal S.R.L.

Amplasarea pubelelor, containerelor și a toaletelor ecologice în punctele stabilite se va face cu 24 ore înaintea începerii evenimentului.

 

 1. REGULI - privind asigurarea protecției cetățenilor împotriva riscurilor de accidentare și de izbucnire a unui incendiu.

 

Pentru prevenirea unor evenimente nedorite, urmate de vătămări corporale sau de distrugerea unor bunuri se vor respecta  următoarele reguli minime:

 • Intervențiile tehnice (montaje, branșamente, reparaţii) asupra diferitelor instalaţii si echipamente tehnice (de energie electrică, de apă, de gaz) se vor efectua numai de persoane autorizate, având specialitatea și pregătirea aferentă.
 • Racordarea la utilităţi (energie electrică, apă, canalizare), se va efectua doar de către personal de specialitate autorizat, desemnat de organizatorii festivalului, pentru a se evita: suprasolicitarea distribuitorilor, folosirea unor instalaţii improvizate sau traversarea căilor de acces cu diverse cabluri electrice sau furtunuri, care pot genera accidente.
 • Folosirea focului deschis se va face în conformitate cu normele P.S.I, doar cu avizul organizatorului prin obținerea unui PERMIS DE LUCRU CU FOC DESCHIS pentru a se asigura astfel obligația existenţei stingătoarelor și folosirea unor instalaţii (surse) de foc omologate, în cadrul evenimentului.
 • Se interzice blocarea cu mărfuri sau ambalaje, chiar și pentru scurt timp, a căilor de acces, deoarece aceste căi vor deveni căi de evacuare, salvare și intervenție în caz de incendiu. Se va evita blocarea hidranților, precum și a celorlalte mijloace de primă intervenție.
 • Depozitarea materialelor, a mărfurilor, se va face în mod organizat, ţinându-se seama de proprietăţile fizico-chimice ale acestora și asigurându-se spaţii de siguranţă şi acces.
 • Fiecare colaborator sau participant la eveniment are obligația să cunoască şi să respecte reglementările legislaţiei din domeniul securității muncii, al prevenirii şi stingerii incendiilor, fiind direct răspunzători în cazul încălcării acestora.
 • Asistența medicală primară se asigură prin instalarea punctelor de prim ajutor medical instalate în perimetrul de desfășurare.

 

Nerespectarea prevederilor prezentului document se sancţionează potrivit Legii nr. 61/1991 privind sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, republicată, precum şi a Hotărârii Consiliului Local 140/2006 privind obligaţiile instituțiilor publice, ale agenților economici, ale altor persoane juridice şi ale cetățenilor, pentru asigurarea şi păstrarea curăţeniei şi ordinii pe teritoriul municipiului, pentru buna gospodărire a localității şi respectarea normelor de igienă.

 

 

 

 

 

11.07.2019, Volker Reiter

Preşedinte