This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish.

Asociația Centrul Educațional Interetnic pentru Tineret (ibz) a fost înfiinţată în anul 2000 şi a fost sprijinită între 2000-2003 de Guvernul R. F. Germania.

Misiunea asociației este de a promova dialogul şi interacțiunea dintre oameni pentru o mai bună cunoaștere, acceptare și valorificarea în societate a specificului etnocultural al fiecăruia. Această misiune dorim să o atingem prin următoarele obiective specifice:

- Organizarea programelor educaționale pentru tineret;

- Organizarea programelor culturale;

- Organizarea programelor civice și de formare profesională;

- Organizarea programelor sociale;

- Promovarea și dezvoltarea turismului etno cultural, ecologic și durabil în România.

Toate aceste obiective le-am atins începând cu anul 2000 prin organizarea celor 17 ediții ale Festivalului Intercultural Sighişoara – ProEtnica, care reprezintă cea mai importantă manifestare interculturală din ţară. Cele 17 ediţii ale festivalului au reunit peste 9.000 de reprezentanţi ai tuturor etniilor din ţară, a avut peste două sute de mii de spectatori din România şi din străinătate şi a contribuit astfel la îmbunătăţirea relaţiilor interetnice prin metode cultural-artistice.

Asociaţia ibz a derulat proiecte de succes cu următorii finanţatori: Guvernul României prin Ministerul Culturii, Fondul Cultural Naţional, Departamentul pentru Relaţii Interetnice, Uniunea Europeană în cadrul programelor Tineret în Acţiune, Cultura şi Fondul Social European.

Asociația Centrul Educațional Interetnic pentru Tineret (ibz) a fondat în 2014 o nouă asociație, ”ROMANIAN HOSTELLING – Asociația  pentru  drumeții  și tabere de tineret”, având ca scop crearea unei infrasctructuri adecvate pentru grupuri şcolare şi extraşcolare.