This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish.

Asociația Centrul Educațional Interetnic pentru Tineret (ibz) a fost înfiinţată în anul 2000 şi afost sprijinită între 2000-2003 de Guvernul R. F. Germania.

Misiunea asociației este de a promova dialogul şi interacțiunea dintre oameni pentru o maibună cunoaștere, acceptare și valorificarea în societate a specificului etnocultural al fiecăruia.Această misiune dorim să atingem prin următoarele obiective specifice:

- Organizarea programelor educaționale pentru tineret;

- Organizarea programelor culturale;

- Organizarea programelor civice și de formare profesională;

- Organizarea programelor sociale;

- Promovarea și dezvoltarea turismului etno cultural, ecologic și durabil în România.

Toate aceste obiective le-am atins începând cu anul 2000 prin organizarea celor 14 ediții ale Festivalului Intercultural Sighişoara – ProEtnica, care reprezintă cea mai importantă manifestare interculturală din ţară. Cele 14 ediţii ale festivalului au reunit peste 9.000 de reprezentanţi ai tuturor etniilor din ţară, a avut peste două sute de mii de spectatori din România şi din străinătate şi a contribuit astfel la îmbunătăţirea relaţiilor interetnice prin metode cultural-artistice.

Asociaţia ibz a derulat proiecte cu succes cu următorii finanţatori: Guvernul României  prin Ministerul Culturii, Fondul Cultural Naţional, Departamentul pentru Relaţii Interetnice, Uniunea Europeana în cadrul programelor Tineret în Acţiune, Cultura şi Fondul Social European, Guvernul Germaniei.

Asociația Centrul Educațional Interetnic pentru Tineret (ibz), a făcut demersuri pentru crearea unei noi asociații ”Romanian Hostelling - Asociaţia pentru Drumeții și Tabere de Tineret”, scopul ei fiind educarea și dezvoltarea extracuriculară.