This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish.

Asociația Centrul Educațional Interetnic pentru Tineret Sighișoara împreună cu Departamentul pentru Relații Interetnice, Consiliul Județean Mureș și organizațiile celor 20 de minorități naționale din România, va organiza a 16-a ediție a Festivalului Intercultural Sighișoara - ProEtnica 2018 în perioada 22.-26 august 2018

Prin obiectivele proiectului vom prezenta patrimoniul cultural al minorităților naționale din România și diversitatea culturală, precum și promovarea schimbării interculturale.

Obiectivele proiectului sunt următoarele:

1.)  Organizarea unui festival intercultural de 5 zile cu 600 de participanți și 10.000 de vizitatori.

2.)  ProEtnica oferă minorităților naţionale ale României o Agora pentru exprimarea, păstrarea şi dezvoltarea identităţilor etnoculturale într-un context european.

3.)  ProEtnica promovează dialogul intercultural și interacțiunea artistică pe plan european.

4.)  ProEtnica promovează România drept stat model pe plan european în ceea ce priveşte protecţia minorităţilor naţionale.

 

ProEtnica a devenit în timp o tradiție și reprezintă cea  mai  importanată manifestare a minorităţilor naţionale precum şi a dialogului intercultural din România. La festival participă toate minorităţile naţionale din ţară.

Evenimentul are un ecou remarcabil în canalele mass media pe plan naţional şi chiar internaţional, promovând astfel imaginea României ca stat de drept, pluralist și democratic.  

Festivalul include 30 de manifestări artistice pe scena principală în aer liber, 25 de spectacole interactive în fața scenei, o secţine intitulată Agora Dialogului Intercultural care va avea ca tematică „Centenarul Minorităţilor Naţionale din România”, această secţiune va cuprinde 8 prelegeri şi mese rotunde, vor fi 12 standuri de prezentare de carte sau meșteșugărești, o secțiune de muzică religioasă, o secţiune de workshop susținută de Organizațiile Minorităților Naționale precum şi o expoziţie de interior din partea artiştilor contemporani din rândul minorităților naționale (fotografii, arte plastice etc.).

ProEtnica este promovată prin site-ul propriu şi reţele de socializare, precum și de numeroșii săi parteneri media pe plan internațional, național, regional și local, care vor publica 100 de relatări pe toate canalele mass-media cu privire la rezultatele festivalului, precum și patrimoniul cultural al minorităților naționale, dialogul intercultural și interacțiunea artistică. După terminarea festivalul vom publica un catalog în variantă online și tipărită  în 250 de exemplare.

ProEtnica este un instrument de protecţie a minorităţilor naţionale, care promovează drepturile și expresia culturală a minorităților naționale și în același timp dialogul intercultural, contribuind astfel la consolidarea păcii interetnice într-o societate pluralistă și democratică.

 

Grupurile ţintă sunt cele 20 de minorităţi naţionale ale României, organizaţii şi organisme intermediare, cum sunt organizaţii care facilitează dialogului intercultural, participanţi aparţinători ai instituţiilor şi organizaţiilor din alte ţări UE şi organele mass-mediei, cât şi întreaga societate.

 

Beneficiari direcţi sunt cei 530 de aparţinători ai organizaţiilor minorităţilor naţionale, 50 de participanţi din alte ţări UE, 20 de reprezentanţi ai mass-mediei şi 10.000 de spectatori.

Beneficiari indirecţi sunt circa 100.000 de persoane, care recepţionează mesajul festivalului pe canalele mass-mediei şi pe alte căi informale.

Aşadar ProEtnica este un instrument unic pentru punerea în valoare a diversităţii etnoculturale a Patrimoniului cultural naţional, fapt, care s-a justificat  în cele 15 ediţii, prin dorinţa de a participa a minorităţilor naţionale, a spectatorilor şi prin prezenţa manifestării în mass-media.