INTRODUCERE

Asociația Centrul Educational Interetnic pentru Tineret Sighișoara împreuna cu Guvernul României - Departamentul pentru Relații Interetnice și Consiliul Județean Mureș, organizează ProEtnica - Festival Intercultural Sighișoara ediția a XV-a, care va avea loc în cetatea medievală din Sighișoara, în perioada

17. - 20. August 2017.

Nerespectarea drepturilor minorităților etnice, a dus, în trecut și prezent, la multe conflicte și războaie.

ProEtnica este în concordanță cu principiile ”Consiliului Europei Convenția-cadru pentru protecția minorităților naționale”. Această convenție prevede că: ” ...o societate pluralistă şi cu adevărat democratică trebuie nu numai să respecte identitatea etnică, culturală, lingvistică și religioasă a fiecărei persoane aparţinând unei minorităţi naţionale, dar şi, deopotrivă, să creeze condiţii corespunzătoare care să le permită să-și exprime, să păstreze și să dezvolte această identitate.”, şi  “... realizarea unui climat de tolerantă şi dialog este necesară pentru a permite diversităţii culturale să reprezinte o sursă, dar şi un factor, nu de divizare, ci de îmbogăţire a fiecărei societăţi.”.

      Ordinea de zi culturală europeană a anului 2007 din capitolul 3.1: ”În scopul de a aduce în același timp moștenirea noastră comună în prim-plan și să recunoască contribuția tuturor culturilor prezente în societățile noastre, diversitatea culturală trebuie să fie cultivată într-un context de deschidere și a schimburilor între diferite culturi. Așa cum trăim în societăți din ce în ce mai multiculturale, trebuie, prin urmare, să promoveze dialogul intercultural și competențele interculturale.”

      Prin obiectivele proiectului vom prezenta patrimoniul cultural al minorităților naționale din România și diversitatea culturală, precum și promovarea schimbării interculturale.

 


OBIECTIVELE PROIECTULUI: 

Obiectiv general

Obiectivul general a proiectului este de a contribui la păstrarea şi crearea păcii interetnice într-o societate pluralistă şi democratică.

Obiective specifice

Obiectivul general al proiectul îl atingem prin următoarele obiective specifice:

1.)   ProEtnica oferă minorităților naţionale ale României o Agora pentru exprimarea, păstrarea şi dezvoltarea identităţilor etnoculturale într-un context european și

2.)   ProEtnica promovează dialogul intercultural și interacțiunea artistică pe plan european prin organizarea unui festival intercultural de 4 zile cu  600 de participanți și 15.000 de vizitatori.

3.)   ProEtnica promovează România drept stat model pe plan european în ceea ce priveşte protecţia minorităţilor naţionale.

Festivalul include 30 de manifestări artistice pe scena principală în aer liber, 25 de spectacole interactive în fața scenei, 20 de standuri de prezentare și meșteșugărești, precum și o expoziție comuna din aria artelor plastice din partea a 10 artiști contemporani din rândul minorităților naționale, o secțiune de muzică religioasă care cuprinde 4 recitaluri, o secțiune de film care cuprinde 4 filme documentare pe diferite teme (dialogul interreligios, dialog intercultural, istoria minorităților etc.) și 3 workshop-uri susținute de Organizațiile Minorităților Naționale.

ProEtnica este promovată prin site-ul său, precum și de numeroașii săi parteneri media pe plan internațional, național, regional și local, care vor publica 100 de rapoarte pe toate canalele mass-media cu privire la rezultatele și rezultatul festivalului, precum și patrimoniul cultural al minorităților naționale, dialogul intercultural și interacțiunea artistică. După terminarea festivalul vom publica un catalog online care va fi și tipărit în 200 de exemplare.

ProEtnica este un instrument, care promovează drepturile și expresia culturală a minorităților naționale și în același timp dialogul cultural, acest lucru contribuie la menținerea și crearea păcii interculturale într-o societate pluralistă și democratică.

 

 

COERENȚA CU POLITICILE RELEVANTE NAȚIONALE ȘI/ SAU EUROPENE DIN DOMENIUL CULTURAL

 

   ProEtnica este în concordanţă cuprincipiile “Convenţiei-cadru pentru protecţia minorităţilor naţionale” semnată de statele membre ale Consiliului Europei, care a fost ratificată de România în 1995 şi care a intrat în vigoare în 1998. În aceasta convenţie scrie: “...o societate pluralistă şi cu adevărat democratică trebuie nu numai să respecte identitatea etnică, culturală, lingvistică si religioasă a fiecărei persoane aparţinând unei minorităţi naţionale, dar şi, deopotrivă, să creeze condiţii corespunzătoare care să le permită să-și exprime, să păstreze și să dezvolte această identitate.”, şi  “... realizarea unui climat de tolerantă şi dialog este necesară pentru a permite diversităţii culturale să reprezinte o sursă, dar şi un factor, nu de divizare, ci de îmbogăţire a fiecărei societăţi.”

   Festivalul ProEtnica reprezintă o Agora  de exprimare, păstrare şi dezvoltare a identităţilor etnice din România şi contribuie la realizare unui climat de toleranţă şi dialog prin care diversitate etnoculturală devine o îmbogăţire a societăţii României. Aşadar ProEtnica este în conformitate cu priorităţile şi politici naţionale şi europene cu privire la promovarea Culturii Minorităţilor Naţionale cât şi la promovarea dialogului intercultural.

   În Comunicarea Comisiei Comunităţilor Europene privind o agendă europeană pentru cultură într-o lume în proces de globalizare referitoare  la diversitate culturală şi dialog intercultural (art.  3.1.)  este stipulatÎn vederea situării simultane în prim-plan a patrimoniului nostru cultural, cât şi a recunoaşterii contribuţiei tuturor culturilor prezente în societăţile noastre, diversitatea culturală trebuie promovată într-un cadru favorabil deschiderii şi schimburilor între diferite culturi. Trăim în societăţi din ce în ce mai multiculturale şi prin urmare este necesar să sprijinim dialogul intercultural şi competenţele interculturale. (pag. 9)”. Considerăm că prin atingere obiectivelor evidenţiem patrimoniul cultural a minorităţilor naţionale ale României cât şi diversitatea culturală şi schimbul intercultural.

   Şi în legislaţia naţionale se regăsesc multiple legi şi Hotărârii Guvernamentale care au drept conţinut promovarea cultura minorităţilor naţionale cât şi a dialogului intercultural, spre exemplu HOTARAREA de Guvern nr. 111/2005 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Relaţii Interetnice, cap. 7. Şi 8.

 

 

CONTRIBUȚIA LA SUSȚINEREA DIVERSITĂȚII ȘI IDENTITĂȚII COMUNITĂȚILOR CULTURALE, INCLUSIV A POPULAȚIEI ROME

 

   Organizaţiilor etnoculturale participante, le creşte prin participarea la festival gradul de vizibilitate în societate. Organizarea festivalului a avut şi va avea un impact şi asupra dezvoltarii comunităţilor etnice mai mici, spre exemplu a încurajat înfiinţarea ansamblurilor, cum arată o scrisoare din partea Preşedintei U.D.S.C.R.-O.L. Timişoara, Szeidert-Subert Anttoneta- Renata, unde scrie:

„După fiecare festival PROETNICA, cu acelaşi program plecăm la Festival Diasporei din Praga - unde în 2008 am luat premiul cel mare al festivalului pentru păstrarea tradiţiilor, a portului şi a muzicii originale. Dar dacă nu era ,,Sighişoara noastră”- cum alintăm noi festivalul, probabil niciodată nu am fi îndrăznit să ieşim peste hotare şi să ne facem cunoscuţi.”

   Astfel participare la ProEtnica are o semnificaţie în portofoliu artistic al ansamblurilor participante, care uşurează participarea la alte evenimente naţionale şi internaţionale.

   Festivalul ProEtnica a avut şi va avea şi un impact cantitativ şi calitativ asupră publicului. Pentru ediţia din 2014 estimăm un public de 15.000 de spectatori şi peste 1.090 de participanţi, o cifră mare pentru o manifestare culturală. Spectatorii devin actorii prin programele interactive şi dorim ca prin promovarea interacţiunii interculturale, să perceapă publicul diversitatea etnoculturală drept valoare, care îmbogăţește  societatea.

   Obiectivul de a oferi minorităţilor naţionale o Agora pentru exprimare, păstrare şi dezvoltare a identităţilor etnoculturale din România şi promovarea dialogului intercultural îi atingem prin organizarea  unui festival intercultural prin care punem la dispoziţie o infrastructură adecvată, pentru prezentarea obiceiurilor şi tradiţiilor în mod practic, pe scenă la manifestări din aria artelor spectacolului (dans, cor, muzică), prin standuri de prezentare a patrimoniului cultural imaterial şi mobil în aer liber şi expoziţii în interior. În cadrul programului ştiinţifico-cultural organizaţii participante au posibilitate de a prezenta teoretic, prin prelegeri, obiceiuri şi tradiţii etnoculturale. În afară posibilităţii de a-şi exprima identitatea, participare la astfel de evenimente contribuie şi la păstrarea identităţii etnoculturale, deoarece festivalul ProEtnica reprezintă un stimulent de preocupare cu tradiţiile, o posibilitate de a ieşi, de a fi lăudat şi aplaudat, mai ales pentru membri tineri ai ansamblurilor folclorice ale minorităţilor naţionale. Şi prin expoziţia comună din aria artelor plastice din partea a 10 artişti contemporani din rândul minorităţilor naţionale, sunt tratate temele de astăzi prin prisma identităţii etnice ale artiştilor contemporani. Proiectul contribuie şi la susţinerea identităţii rome din 4 comunităţi locale, unde câte 8 tineri participă la un workshop de teatru forum. Prin aceasta participare tinerii reflectă problemele cu care sunt confruntaţi în special aparţinători de etnie roma. Tinerii prin aceasta metoda găsesc o cale de rezolvare a problemelor ceea ce conduce la o redefinire a propriul rol în cadrul comunităţii de romi şi la dezvoltare identităţii rome.

   Un festival reprezintă şi un context  de sărbătoare prin care atât participanţii cât şi publicul scapă de viaţa de zi cu zi, pentru a serba împreună valori spirituale.

 

 

GRUPURILE ȚINTĂ

 

Grupurile ţintă sunt minorităţile naţionale, organizaţii şi organisme intermediare, cum sunt organizaţii care facilitează dialogului intercultural şi organele mass-mediei,cît şi întreagă societate.

Beneficiarii direcţi, indirecţi ai proiectului cultural.

Beneficiari direcţi sunt cei 580 de aparţinători ai organizaţiilor minorităţilor naţionale precum și 20 de reprezentanţi ai mass-mediei şi 15.000 de spectatori.

Beneficiari indirecţi sunt circa 100.000 de persoane, care recepţionează mesajul festivalului pe canalele mass-mediei şi pe alte căi informale.