INTRODUCERE

De 14 ani încoace, la fiecare sfarsit de vară, Cetatea Sighișoarei devine lacașul ce adaposteste o inestimabilă comoara: bogația culturală a comunitaților etnice din Romania. Un tezaur ce nu e ferecat cu lacate si lanțuri și nu e ascuns privirii oamenilor. O avuție la care are acces toata lumea dupa pofta inimii. O nestemată care an de an își sporeste stralucirea datorita Festivalului Intercultural ProEtnica. Prin intermediul acestei manifestări, cu impact și amploare tot mai sporită de la an la an, aveți ocazia sa descoperiți Comoara din inima Cetații Sighișoarei și sa vă bucurați de ea.

De la bun început însasi organizarea unui festival interetnic a fost o provocare.  Astfel ProEtnica îsi va îmbogati programul artistic iar mesajul festivalului va fi întregit prin acest demers.

ProEtnica, cea mai mare sărbatoare a dialogului multicultural din România, care vă va purta timp de 4 zile printr-un „univers divers” al vietii sociale, culturale si spirituale a comunitaților etnice din România, etalat prin spectacole de muzică, dans, poezie si teatru, activitati interactive cu publicul, expoziții de artă contemporană, lansări de carți si publicații, vizionari de filme, bal interetnic, standuri de mesteșugari, expoziții culinare, dezbateri si mese rotunde, publicații, spectacole intercomunitare.

Anul acesta vom avea o sectiune de program in plus fata de anii precedetinți și anume 4 Workshop-uri de teatru Forum cu o durata de trei luni cu întâlniri săptămânale cu tineri de etnie romă, din 4 sate din jurul Sighişoarei.  Fiecare workshop dezbate unul din următoarele 4 teme: traficul de persoane, rasismul, violenţa împotriva femeilor şi hârţuirea sexuală. Aceste workshop-uri au ca scop manifestări interactive în timpul festivalului cu publicul, astfel ducând la atingerea obiectivului general al proiectului -  de a contribui la pacea interetnică în societate prin rezolvarea problemelor sociale, prin instrumente culturale şi în acelaşi timp la promovarea dialogului intercultural. Având în vedere situaţie precară a romilor considerăm că aceasta activitate contribuie în proporţie de 10% la îndeplinirea obiectivelor generale şi specifice.

 


OBIECTIVELE PROIECTULUI: 

Obiectiv general

Obiectivul general a proiectului este de a contribui la păstrarea şi crearea păcii interetnice într-o societate pluralistă şi democratică.

Obiective specifice

Obiectivul general al proiectul îl atingem prin următoarele obiective specifice:

1.) ProEtnica oferă minorităţilor naţionale o Agora pentru exprimarea, păstrarea şi dezvoltarea identităţilor etnoculturale din România şi

2.) ProEtnica promovează dialogul intercultural şi interacţiunea artistică prin organizarea unui festival intercultural de 4 zile cu  800 de participanţi şi 15.000 de vizitatori care cuprind:

- Organizare a 4 proceduri de achiziţie şi anume pentru achiziţionarea servicii de publicitate, servicii de închiriere scenă  cu sonorizare şi lumini (partener), servicii hoteliere de cazare şi masă şi achiziţie echipament IT (Pormotorul de proiect);

- O campanie de promovare a festivalului prin conceperea, producerea şi desemnarea următoarelor materiale: macheta presă,  banner web, banner publicitar,o pagină web, o pagină facebook, un spot radio, un spot TV, 200 de afişe, 5.000 de pliante programe, 3 comunicate de presă, o conferinţă de presă;

- 4 Workshopuri de teatru Forum cu o durata de trei luni cu intâlniri saptămânale  cu 32 tineri de etnie Roma din 4 sate din jurul Sighişoarei pe următorele patru teme: traficul de persoane, rasism, violenţa împotriva femeilor şi hârţuire sexuală.

- Prezentarea patrimoniului cultural a celor 20 de minorităţi naţionale prin cele 30 de manifestări artistice  pe scena principală, cele 20 de standuri de prezentare şi meşteşugăreşti, o expoziţie comună din aria artelor plastice din partea 10 artişti contemporani din rândul minorităţilor naţionale; 4 concerte la sfârşitul programului a formaţiilor cu specific etnocultural.

- Un for pentru dialogul intercultural şi interacţiunea artistică prin cele 25 de manifestări interactive în faţa scenei şi cele 8 prelegeri, mese rotunde pe teme etnoculturale şi o secţie pentru 4 manifestări interactive de teatru forum.

-  O campanie de promovare a minorităţilor naţionale începănd cu debutul festivalului printr-un comunicat de presă şi o conferinţa de presă, un catalog în 200 de exemplareşi 100 de relatări în mass-media despre minorităţiile nationale, inclusiv un reportaj  de ca. 45 min. realizat de TVR difuzat în emisiunea ”Convieţuiri” şi rezultatele festivalului;

-  O etapă de finalizare a proiectului cu întocmirea dosarului de presă şi un raport de evaluare, cu realizarea unui plăci permanentă şi întocmirea raportului tehnico-financiar.

 

 

COERENȚA CU POLITICILE RELEVANTE NAȚIONALE ȘI/ SAU EUROPENE DIN DOMENIUL CULTURAL

 

   ProEtnica este în concordanţă cuprincipiile “Convenţiei-cadru pentru protecţia minorităţilor naţionale” semnată de statele membre ale Consiliului Europei, care a fost ratificată de România în 1995 şi care a intrat în vigoare în 1998. În aceasta convenţie scrie: “...o societate pluralistă şi cu adevărat democratică trebuie nu numai să respecte identitatea etnică, culturală, lingvistică si religioasă a fiecărei persoane aparţinând unei minorităţi naţionale, dar şi, deopotrivă, să creeze condiţii corespunzătoare care să le permită să-și exprime, să păstreze și să dezvolte această identitate.”, şi  “... realizarea unui climat de tolerantă şi dialog este necesară pentru a permite diversităţii culturale să reprezinte o sursă, dar şi un factor, nu de divizare, ci de îmbogăţire a fiecărei societăţi.”

   Festivalul ProEtnica reprezintă o Agora  de exprimare, păstrare şi dezvoltare a identităţilor etnice din România şi contribuie la realizare unui climat de toleranţă şi dialog prin care diversitate etnoculturală devine o îmbogăţire a societăţii României. Aşadar ProEtnica este în conformitate cu priorităţile şi politici naţionale şi europene cu privire la promovarea Culturii Minorităţilor Naţionale cât şi la promovarea dialogului intercultural.

   În Comunicarea Comisiei Comunităţilor Europene privind o agendă europeană pentru cultură într-o lume în proces de globalizare referitoare  la diversitate culturală şi dialog intercultural (art.  3.1.)  este stipulatÎn vederea situării simultane în prim-plan a patrimoniului nostru cultural, cât şi a recunoaşterii contribuţiei tuturor culturilor prezente în societăţile noastre, diversitatea culturală trebuie promovată într-un cadru favorabil deschiderii şi schimburilor între diferite culturi. Trăim în societăţi din ce în ce mai multiculturale şi prin urmare este necesar să sprijinim dialogul intercultural şi competenţele interculturale. (pag. 9)”. Considerăm că prin atingere obiectivelor evidenţiem patrimoniul cultural a minorităţilor naţionale ale României cât şi diversitatea culturală şi schimbul intercultural.

   Şi în legislaţia naţionale se regăsesc multiple legi şi Hotărârii Guvernamentale care au drept conţinut promovarea cultura minorităţilor naţionale cât şi a dialogului intercultural, spre exemplu HOTARAREA de Guvern nr. 111/2005 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Relaţii Interetnice, cap. 7. Şi 8.

 

 

CONTRIBUȚIA LA SUSȚINEREA DIVERSITĂȚII ȘI IDENTITĂȚII COMUNITĂȚILOR CULTURALE, INCLUSIV A POPULAȚIEI ROME

 

   Organizaţiilor etnoculturale participante, le creşte prin participarea la festival gradul de vizibilitate în societate. Organizarea festivalului a avut şi va avea un impact şi asupra dezvoltarii comunităţilor etnice mai mici, spre exemplu a încurajat înfiinţarea ansamblurilor, cum arată o scrisoare din partea Preşedintei U.D.S.C.R.-O.L. Timişoara, Szeidert-Subert Anttoneta- Renata, unde scrie:

„După fiecare festival PROETNICA, cu acelaşi program plecăm la Festival Diasporei din Praga - unde în 2008 am luat premiul cel mare al festivalului pentru păstrarea tradiţiilor, a portului şi a muzicii originale. Dar dacă nu era ,,Sighişoara noastră”- cum alintăm noi festivalul, probabil niciodată nu am fi îndrăznit să ieşim peste hotare şi să ne facem cunoscuţi.”

   Astfel participare la ProEtnica are o semnificaţie în portofoliu artistic al ansamblurilor participante, care uşurează participarea la alte evenimente naţionale şi internaţionale.

   Festivalul ProEtnica a avut şi va avea şi un impact cantitativ şi calitativ asupră publicului. Pentru ediţia din 2014 estimăm un public de 15.000 de spectatori şi peste 1.090 de participanţi, o cifră mare pentru o manifestare culturală. Spectatorii devin actorii prin programele interactive şi dorim ca prin promovarea interacţiunii interculturale, să perceapă publicul diversitatea etnoculturală drept valoare, care îmbogăţește  societatea.

   Obiectivul de a oferi minorităţilor naţionale o Agora pentru exprimare, păstrare şi dezvoltare a identităţilor etnoculturale din România şi promovarea dialogului intercultural îi atingem prin organizarea  unui festival intercultural prin care punem la dispoziţie o infrastructură adecvată, pentru prezentarea obiceiurilor şi tradiţiilor în mod practic, pe scenă la manifestări din aria artelor spectacolului (dans, cor, muzică), prin standuri de prezentare a patrimoniului cultural imaterial şi mobil în aer liber şi expoziţii în interior. În cadrul programului ştiinţifico-cultural organizaţii participante au posibilitate de a prezenta teoretic, prin prelegeri, obiceiuri şi tradiţii etnoculturale. În afară posibilităţii de a-şi exprima identitatea, participare la astfel de evenimente contribuie şi la păstrarea identităţii etnoculturale, deoarece festivalul ProEtnica reprezintă un stimulent de preocupare cu tradiţiile, o posibilitate de a ieşi, de a fi lăudat şi aplaudat, mai ales pentru membri tineri ai ansamblurilor folclorice ale minorităţilor naţionale. Şi prin expoziţia comună din aria artelor plastice din partea a 10 artişti contemporani din rândul minorităţilor naţionale, sunt tratate temele de astăzi prin prisma identităţii etnice ale artiştilor contemporani. Proiectul contribuie şi la susţinerea identităţii rome din 4 comunităţi locale, unde câte 8 tineri participă la un workshop de teatru forum. Prin aceasta participare tinerii reflectă problemele cu care sunt confruntaţi în special aparţinători de etnie roma. Tinerii prin aceasta metoda găsesc o cale de rezolvare a problemelor ceea ce conduce la o redefinire a propriul rol în cadrul comunităţii de romi şi la dezvoltare identităţii rome.

   Un festival reprezintă şi un context  de sărbătoare prin care atât participanţii cât şi publicul scapă de viaţa de zi cu zi, pentru a serba împreună valori spirituale.

 

 

GRUPURILE ȚINTĂ

 

Grupurile ţintă sunt minorităţile naţionale, organizaţii şi organisme intermediare, cum sunt organizaţii care facilitează dialogului intercultural şi organele mass-mediei,cît şi întreagă societate.

Beneficiarii direcţi, indirecţi ai proiectului cultural.

Beneficiari direcţi sunt cei 748 de aparţinători ai organizaţiilor minorităţilor naţionale, 32 tineri de etnie Roma, care participă la workshopuri de teatru forum, 20 de reprezentanţi ai mass-mediei şi 15.000 de spectatori.

Beneficiari indirecţi sunt circa 100.000 de persoane, care recepţionează mesajul festivalului pe canalele mass-mediei şi pe alte căi informale.